De besluiten en verklaringen van de Synodezitting 2016 zijn klaar.

Vrijdag 27 mei om 23:15 uur eindigde de Synodezitting 2016 van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente in Bad Boll. Een van de resultaten van deze bijeenkomst is een "Woord van bemoediging - tegen haat en voor ontmoeting en diversiteit".

In de plenaire vergadering van donderdagavond (26 mei) heeft de Synode twee leden van het Provinciaal Bestuur (PB) gekozen. Br. Michael Schmorrde (Herrnhut) en br. Johannes Welschen (Gouda / Zeist) stonden op de kandidatenlijst. Beide broeders zijn sinds 6 jaar lid van het PB en stelden zich herkiesbaar.

Br. Craig Atwood uit Bethlehem (Pennsylvania) heeft op maandagavond de Synode in een inspirerende lezing toegesproken. Br. Atwood is profesor voor de geschiedenins van de Broedergemeente aan het Moravian Seminary. Zijn thema was: de betekenis van de geschiedenis van de Broedergemeente voor de kerk vandaag.

De officiele openingsdienst in het Kurhaus was een eerste feestelijke hoogtepunt van de Synode 2016. De dienst werd in het Duits en het Nederlands gehouden door door zr. Rita Harry (voorzitter van de Centrale Raad van de EBG Nederland) en br. Johannes Welschen (voorzitter van het Provinciaal Bestuur van de ECP).