csm banner synode 2024 df7c3df908En zo was het de derde synodedag.

Standaard werkvorm van de synode is dat synodeleden worden ingedeeld in Commissies.

De commissieleden beginnen dagelijks met een Bijbelgesprek. Maandag ging het over Mattheus 9 de verzen 35 – 37.

Het te bespreken onderwerp was ‘Reizen in gemeenschap’. De liederen en het gebed waren daarop afgestemd. 

csm banner synode 2024 df7c3df908Vertrek synodalen vrijdag 7 juni opstapplaats Amstelstation
busbedrijf Groengrijs: br. en zr. Valpoort achter het stuur.

Uitgezwaaid door zusters Tony Martens, Elvira Bijnoe en broeder Pieter Schalkwijk.
Tweede opstapplaats NS station Zeist.
Uitgezwaaid door de broeders Markus Gill en Hardley Mijnals.

Na een voorspoedige reis onder Gods hoede, arriveerden we zaterdag 8 juni, om 7.30 uur veilig en wel in Herrnhut.

csm banner synode 2024 df7c3df908Van 8 tot 15 juni komt in Herrnhut de Synode van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente bij elkaar. Meer dan 100 personen zullen één week lang over de opdracht en de gestalte van de Evangelische Broedergemeente discussiëren en belangrijke besluiten nemen. 20 voorstellen zijn bij de Synode ingediend, verslagen van het Provinciaal Bestuur en verslagen van verschillende commissies en instellingen.

1863 Keti Koti (afschaffing van de slavernij)

Op 1 juli 1863 werd in Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen de trans-Atlantische slavernij afgeschaft. Jaarlijks herdenkt de Broedergemeente in Suriname en in Nederland dit als de "dag der vrijheden". Lees meer op de Keti Koti pagina.

Datum: maandag 1 juli (over 18 dagen)

Dagteksten

woensdag 12 juni 2024

 

  • Woord voor de maand juni

    Maar Mozes antwoordde het volk: Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de heer vandaag voor u de overwinning behaalt.

    Exodus 14:13

Agenda

za 8 juni - za 15 juni - Gehele dag
Synode Europees-Contientale Provincie
Herrnhut Duitsland