Het dagtekstenboekje, dat jaarlijks verschijnt, geeft een oudtestamentische en nieuwtestamentische tekst voor iedere dag, aangevuld met een bijbelrooster, gebeden, gezangen, enz. Het eerste dagtekstenboekje verscheen in 1731 en was oorspronkelijk bedoeld om de gemeente Herrnhut houvast te geven en de onderlinge gemeenschap te bevorderen. Inmiddels verschijnt het dagtekstenboek in vijftig verschillende talen en heeft het een miljoenen-oplage.

Ga naar de webshop om een dagtekstenboekje te bestellen

Dagtekstenboekje 1929

Dagtekstenboekjes

Koop uw
dagtekstenboekjes
Online

Dagteksten

donderdag 23 mei 2024

 

  • Woord voor de maand mei

    'Alles is mij geoorloofd.' Ja, maar niet alles is goed voor mij. 'Alles mag ik.' Ja, maar ik moet mij door niets laten knechten.

    1 Korintiers 6:12