De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Onze kerk heeft wortels in de Tsjechische reformatie van Jan Hus en de Boheemse Broeders en in het luthers piëtisme van Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf.

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

In Nederland is de Broedergemeente al sinds 1736 vertegenwoordigd, vooral met de gemeenten in Haarlem en Zeist en vanaf 1793 met het Zeister Zendingsgenootschap. Een nieuwe bloei heeft de Broedergemeente in Nederland ervaren, vanaf begin jaren 60 van de 20e eeuw, toen in steeds groeiende aantallen zusters en broeders uit Suriname naar Nederland kwamen. Zij brachten hun manier van Broedergemeente mee, naar Europa. Er zijn sindsdien Broedergemeenten in de grote steden, vooral in de Randstad. Maar ook op andere plaatsen in Nederland worden regelmatig diensten gehouden.