csm banner synode 2024 df7c3df908Vandaag is het vrijdag 14 juni. De laatste dag van de Synode is aangebroken. Een spannende dag, waarop we over ontzettend veel voorstellen moeten stemmen. Het werk van een hele week komt nu tot een eind. Iedereen is gespannen om welke voorstellen doorgaan. En tevens wordt vandaag ook het Synodebestuur voor de volgende zitting gekozen.

Maar we beginnen zoals elke dag met gebed voor iedereen die om 7 uur al wakker is. Het was mooi om te zien hoe de gebedsgroep gedurende de week met de dag groter is geworden.

Na een goed en versterkend ontbijt begonnen we met de Bijbelstudie over Mattheüs 5:20 + 23-24: Een uitdagende tekst over verzoening. Bij alle goede en soms ook felle discussies was het zeker een belangrijke herinnering om de laatste synode, ook anno 2024, in de avond met het Heilig Avondmaal verzoenlijk af te sluiten.

Later dan bij de plenaire vergadering werden voorstellen in sneltreinvaart afgewerkt. Niet alle voorstellen kunnen in dit stukje genoemd worden. Ze zijn heel divers: bijvoorbeeld over financiën (de uniteitsbijdrage van de gemeenten aan het PB), er komen enkele nieuwe bepalingen voor de Kerkorde, verder zijn maatschappelijke thema's en verschillende initiatieven aan de orde geweest.

Tussendoor kwamen nog drie groeten van de jeugd uit Duitsland, Nederland en van de Christiaan David School uit Letland. Ze zijn alle drie heel enthousiast en met luid applaus ontvangen.
Het synodebestuur bestaande uit br. Peter Vogt, zr. Jacqueline Helstone en br. Johannes Näumann is herkozen.

Zr. Benigna Carstens werd bedankt voor haar bewezen diensten in het bestuur en opbouw van onze kerk. Over 3 maanden zal ze stoppen met haar werk in het Provinciaal Bestuur.

Aan het einde van deze slotzitting was het wel een beetje aanpoten, maar met een half uur verlenging van de voorgenomen agenda eindigden we na een supervolle dag om 18:30 uur.
Genoeg tijd om te eten en om te kleden.

Om 20.15 uur is de Synode afgesloten met een gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal. Plechtig en dankbaar hebben we brood en wijn met elkaar gedeeld en voorlopig klinken dan voor de laatste keer de veeltalige gezangen van onze typische EBG-liederen in de prachtige kerkzaal waarin we de afgelopen week samen hebben gediscussieerd, gestemd, gezongen, gelachen, en soms ook een traantje hebben gelaten.

Later op de avond wordt samen nog in het Synodaal café geproost op een succesvolle synode. Sommige keken voetbal. (Duitsland wint serieus van Schotland.) Anderen praatten na of maakten plannen voor de toekomst. De stemming en sfeer waren ontspannen en gezellig.

We danken God voor deze met Zijn Geest gevulde dagen, waarin we met elkaar in verbinding konden raken en de lijnen uit konden zetten voor een hoopvolle toekomst. Moge God ons de zegen geven, dat we de zaadjes zien groeien!

Tobias Buchholz