csm banner synode 2024 df7c3df908Vandaag is het donderdag 13 juni, de dag waar we extra naar uit hebben gekeken, is aangebroken. Dit is de dag van de uitslag van de verkiezingen.

De dagopening is met Bijbelstudie in de commissies.

De Bijbeltekst die wij behandeld hebben is gehaald uit Marcus 9 vers 33-37. Het onderwerp van deze tekst was ‘Onderweg zijn, terwijl je conflicten ervaart.’ met de bijbehorende vragen: Wat is het conflict in dit verhaal? Welk antwoord geeft Jezus? Is dit een hulp voor de conflicten die wij vandaag de dag kunnen ervaren. Dit maakte veel los binnen de commissie en zette ons allemaal aan het denken, waardoor een uur eigenlijk niet voldoende was om dit onderwerp met elkaar te bespreken.

Na de Bijbelstudie kregen wij de uitslag van de verkiezingen van het Provinciaal Bestuur Duitsland en Nederland. Voor standplaats Duitsland is zr. E. Frank gekozen als PB-lid en voor Nederland is zr. L. Stuger-Kembel gekozen.

Naast de uitslagen van de PB verkiezing vonden er meer verkiezingen plaats. Zo werden er verkiezingen gehouden voor de Intersynodale Arbitragecommissie, Voordrachtscommissie, Financiële Commissie, de Theologische Commissie en de Benoemingscommissie. De gekozen leden zullen de komende zes jaar samenwerken aan opdrachten vanuit het bestuur.

Tijdens de plenaire vergaderingen werden er verslagen en voorstellen van de commissies behandeld. Sommige voorstellen werden goedgekeurd, enkele zijn teruggestuurd naar de commissies voor aanpassing.

Ondanks al het harde werk hebben wij de avond in ‘good spirit’ kunnen afsluiten met een lied en een gebed, waarna een deel van de synodalen naar hun kamers vertrok en het andere deel van elkaars gezelschap genoot in de ontmoetingsruimte van het Synodecafé onder het genot van drankjes en snacks.

Soleil Bourne