csm banner synode 2024 df7c3df908Vertrek synodalen vrijdag 7 juni opstapplaats Amstelstation
busbedrijf Groengrijs: br. en zr. Valpoort achter het stuur.

Uitgezwaaid door zusters Tony Martens, Elvira Bijnoe en broeder Pieter Schalkwijk.
Tweede opstapplaats NS station Zeist.
Uitgezwaaid door de broeders Markus Gill en Hardley Mijnals.

Na een voorspoedige reis onder Gods hoede, arriveerden we zaterdag 8 juni, om 7.30 uur veilig en wel in Herrnhut.

Ons programma:

Zaterdag 8 juni
19.00 uur zangdienst
19.30 opening constituerende vergadering
Begroeting, ontmoeting, huishoudelijke mededelingen/ afspraken
21.00 Sluiting vergadering

De verjaardag van zr. Nelly Cambridge (EBG-Utrecht), werd ingeluid met avondzegen en zang.

Zondag 9 juni
De dag begon zonnig en de vogels begroetten ons fluitend in de mooie omgeving van ons gastenverblijf Komenský.

Zuster Nelly is 70 geworden. Na het ontbijt hebben we de kerkdienst met de gemeente Herrnhut gevierd. Het was een mooie dienst met een hartverwarmende overdenking van zuster Weber. Opgeluisterd door het kerkkoor. De gemeentezang maakte de eredienst tot een prachtige zegening.
Na meet & greet onder het genot van koffie of thee en koek hebben we een rondleiding gehad. Herrnhut is genomineerd voor vermelding op de werelderfgoed lijst. In de Zinzendorf school hebben we resultaten en vorderingen van de duurzame verbouwing en renovatie mogen bekijken. Er wordt nog volop gewerkt. Het gedeelte dat af is heeft een wonderlijke uitstraling en heeft op velen een inspirerende indruk gemaakt.De lunch was feestelijk met Surinaamse pom en geroosterde kip.

Om 14.30 begon de tweede vergadering. Het PB verslag is aan de orde geweest.
Het avondeten was om 18.00 uur.
Om 19.30 uur is de derde zitting begonnen.
Voorstellen zijn aan de orde geweest.
Om 21.00 uur hebben we met zang de dag afgesloten.

Zr. Gerda Codrington