csm banner synode 2024 df7c3df908Van 8 tot 15 juni komt in Herrnhut de Synode van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente bij elkaar. Meer dan 100 personen zullen één week lang over de opdracht en de gestalte van de Evangelische Broedergemeente discussiëren en belangrijke besluiten nemen. 20 voorstellen zijn bij de Synode ingediend, verslagen van het Provinciaal Bestuur en verslagen van verschillende commissies en instellingen.

Ook staan er verkiezingen op de agenda: twee leden voor het Provinciaal Bestuur moeten worden gekozen en ook leden voor de Intersynodale Commissies. Op zondag 9 juni viert de Synode de openingsdienst, waarin zr. Heide-Rose Weber (lid van het Provinciaal Bestuur) de preek zal houden. Deze preek zal in het Duits worden gehouden. Een Nederlandse vertaling en de liturgie kunt u hier downloaden:

De dienst kunt u hier volgen: