De zittingen van de Synode hebben de innerlijke deelname van de gemeenten nodig; zij begeleiden de beraadslagingen met hun gebed. (Kerkorde § 1400,3)

De vergadering van de Synode komt eraan. Ze vindt in Herrnhut plaats van 8 tot 15 juni 2024. Er is al heel wat aan voorbereidingen gedaan, maar bovenal is Gods zegen en Gods goede Geest nodig voor een geslaagde bijeenkomst van onze Synode. Het Synodebestuur heeft alle gemeenten en alle leden van de Broedergemeente uitgenodigd om de Synode in hun gebed te begeleiden. Hiervoor heeft zij een tekst voor een voorbede geformuleerd die voor of gedurende de Synodezitting gebruikt kan worden voor persoonlijk gebed of in de kerkdiensten:

Heer Jezus Christus, Hoofd en Oudste van uw kerk, wij bidden om uw zegen voor onze Synode die in Herrnhut bijeen komt. Laat deze synode ertoe dienen dat wij uw wil voor onze kerk herkennen en doen. Laat haar ertoe bijdragen dat onze gemeenten en werkgebieden opgebouwd worden en in hun dienst en hun getuigenis bemoediging ervaren. Schenk een goede gemeenschap en wederzijds begrip onder de deelnemers en help dat de besprekingen in de geest van broederlijke en zusterlijke liefde en in openheid gevoerd worden.  

Wij bidden om bewaring bij de reis naar en van de Synode voor allen die meedoen. Wij vragen om wijsheid en leiding voor goede besluiten en om duidelijkheid welke gaven u ons vandaag schenkt en tot welke taken u ons beroept. Wij bidden dat de intenties van de voorstellen en verslagen opgenomen worden en dat er ook in moeilijke onderwerpen begaanbare wegen open gaan. Wij bidden voor de aanstaande verkiezingen en voor allen die zich als kandidaten beschikbaar gesteld hebben. Wij bidden voor allen die in verschillende functies bij de uitvoering van de Synode meewerken en voor Herrnhut als gastgemeente.  

Heer, wij bidden: laat de besluiten van de Synode vruchtbaar worden voor de toekomst van onze kerk. Laat uw zegen gestalte krijgen in geloof, hoop en liefde. Wij danken u dat wij samen als zusters en broeders het leven van onze kerk vorm kunnen geven en dat u met ons samen op weg bent. Amen.

U kunt de tekst van het gebed ook hieronder downloaden:

 
Filter op bestandsnaam:  
Bestandsnaam
Gebed voor Synode (2024).pdf