De Centrale Raad, hierna te noemen CR, is het overleg-, advies- en besluitorgaan van de Evangelische Broedergemeente Nederland.

Met deze woorden beginnen de statuten van de Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in Nederland, die u hieronder kunt donwloaden.

In de Centrale Raad zijn alle gemeenten, maar ook de landelijke organen van de EBGN vertegenwoordigd. Hier worden bindende afspraken gemaakt over het beleid van de Broedergemeente in Nederland.

De Centrale Raad bestaat uit de ledenvergadering, die tenminste 3 keer per jaar bijelkaar komt en het Moderamen (als een dagelijks bestuur).

De Centrale Raad heeft 2012 een beleidsplan voor de EBGN vastgesteld en is bezig deze te evalueren en bij te werken voor de jaren 2016 - 2018.