De beginselen en de reglementen van de Broedergemeente worden vastgelegd in de Kerkorde. Deze wordt door de Synode besloten en kan alleen door de Synode gewijzingd worden. Deel van de Kerkorde van de Europees-Continentale Kerkprovincie van de Broedergemeente is de "Church Order", de Kerkorde van de wereldwijde Broeder-Uniteit, die door de uniteitssynode om de zeven jaar opnieuw wordt vastgesteld.

De eerste artikelen van de kerkorde vormen de "grondslag van de uniteit" een uiteenzetting van de meest belangrijke grondbeginselen van het geloof en het leven van de Broedergemeente.

Als uittreksel uit de Kerkorde heeft de Synode voor gebruik in het zakelijk verkeer met derden een statuut besloten.

U kunt de Kerkorde in de Duitse en de Nederlandse versie en het statuut van de Evangelische Broedergemeente in Nederland hier downloaden: