Verslag PB 2024 onlineD 202404120809590200In voorbereiding op de Synode 2024 heeft het Provinciaal Bestuur haar verslag over de periode sinds de laatste reguliere Synode in 2022 gepubliceerd. Het verslag is aan de Synodeleden en de gemeenten toegestuurd. Hieronder kunt u het in Nederlands, Duits en Engels downloaden.