Rhoïnde Mijnals-DothHet was een groot feest, dat de Evangelische Broedergemeente in Nederland samen met vertegenwoordigers uit andere delen van de Provincie, de wereldwijde Broedergemeente en de oecumene mocht vieren. Zr. Rhoïnde Mijnals-Doth werd op 22 oktober 2023 ingezegend tot eerste vrouwelijke bisschop van de Broeder-Uniteit. Een volle kerkzaal in Zeist en ongeveer 1000 personen, achter de schermen van de livestream, namen ook deel aan dit bijzondere gebeuren. Dank aan allen, die deze dag voorbereid hebben. Dank aan allen die deze dag begeleid hebben in gebed en met aandacht. Wij wensen onze nieuwe bisschop van harte Gods zegen toe voor haar nieuwe functie.

Onder dit artikel vindt u de bijlages bij het PB-bulletin 2023 05

Lees hier de bijlagen van het EBGNieuws Nr. 3 uit 2023

MG 2892 webLET OP: UPDATE
Op 22 oktober 2023 om 15:00 uur zal zr. Rhoïnde Doth in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente Zeist door br. Theodor Clemens onder assistentie van zr. Sarah Groves en de broeders Humbert Hessen, Renold Pansa en Volker Schulz tot bisschop van de Broeder-Uniteit worden ingezegend. Zij zal daarmee de eerste vrouwelijke bisschop in onze kerkprovincie zijn.

Het is duidelijk dat veel van onze leden interesse hebben in deze dag, in Zeist. De opkomst is groot en de Grote Kerkzaal zit vol.

Keti Koti 2023 NLD 202306200946280200In verband met het gedenken aan en de viering van 150 jaar 
daadwerkelijke afschaffing van de slavernij wijzen wij
op de volgende activiteiten:

30 juni 2023, 19:30 uur

Landelijke herdenkingsdienst in De Nieuwe Kerk Amsterdam
onder auspiciën van de Raad van Kerken Nederland 
m.m.v. de koren The Revivals en El Elyon o.l.v. Paul Hessen.
Preek: ds. Rosaliene Israël en dr. Duncan Wielzen.

Subcategorieën

Het Conciliair proces voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
gaat in de Broedergemeente nog steeds door. U vind hier actuele ontwikkelingen
rondom deze onderwerpen in der Broedergemeente.

1727 Avondmahl in Berthelsdorf

13 augustus 1727: De inwoners van Herrnhut verenigen zich door Gods Geest, onder de viering van het Heilig Avondmaal , tot een Broedergemeente in geest en waarheid. Geestelijke verjaardag van de vernieuwde Broeder-Uniteit Datum: maandag 12 aug (over 26 dagen)