Op 24 december 2021 (kerstavond) om 18:00 uur
gaat hier de kerstnachtviering in tijden van lockdown" in premiere.
Een dienst vanuit verschillende kerken en huizen
van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.
Met de lezing van het kerstverhaal uit Lucas 2
en liederen om zelf (samen) thuis te zingen.
WIj hopen dat u met ons mee wilt vieren.