Pinksterdienst Evangelische Broedergemeente Nederland, 31 mei 2020.
Met bijdragen uit verschillende gemeenten en uit de diaspiora van de EBGN.

Wij vragen om een collecte ten behoeve van het werk van de Centrale Raad, het samenwerkingsorgaan van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.
U kunt uw collecte overmaken naar het bankrekeningnummer van de Evangelische Broedergemeente Nederland: NL06 ABNA 0454 9094 03. Alvast dank voor uw gave.